Logga för Wildah Consultning & Writing AB

Wildah

där kreativitet möter smarta lösningar 
Textförfattning & korrekturläsning


Med utbildning inom flera genrer kan vi författa olika typer utav texter utifrån målgrupp, syfte och budskap. Även korrekturläsning och översättning från engelska till svenska kan utföras. 

Våra tjänster

Projektering inom telekommunikation


Vår kompetens innefattar allt från planering till utförande. Med flerårig erfarenhet inom branschen har vi samlat på oss gedigen kunskap om tele.

Behöver du konsultering inom telekommunikation eller textskapande?